Tisková zpráva Ďáblice 2014

Sdružení bývalých politických vězňů SBPV pořádá 26.6. 2014 v 10:00 pietní shromáždění na Čestném pohřebišti politických vězňů v areálu Hřbitova Ďáblice v Praze 8.

Shromáždění se koná k uctění památky komunisty popravených a umučených politických vězňů 50. let, odpočívajících zde v hromadných hrobech. Součástí tohoto čestného pohřebiště jsou také hromadné hroby nemluvňat vězeňkyň z Věznice Pankrác a je zde uloženo i tělo katolického kněze Josefa Toufara, umučeného při výsleších StB. Političtí vězni byli zbavováni své identity a následně zde tajně pohřbíváni tak, aby se s nimi ani rodiny nemohly rozloučit a nikdo neznal místo jejich posledního odpočinku.

Pietního shromáždění se zúčastní ústavní činitelé, představitelé státních úřadů a institucí, významné osobnosti české společnosti, diplomatických zastupitelských úřadů, politických vězňů a veřejnost. Záznam z pietního shromáždění z let 2012 a 2013 lze shlédnout níže

Rozhovor s redaktorem BBC, Rob Cameron (Anglicky)

Záznam z roku 2013