O sdružení

Sdružení bývalých politických vězňů České republiky (SBPV-ČR), je společenskou organizací sdružující bývalé politické vězně z období komunistické perzekuce, kterým se za jejich názory totalitní režim mstil vězněním i otrockou prací v komunistických koncentračních táborech. Sdružuje občany pronásledované a vězněné nejen v padesátých letech, ale prakticky až do roku 1989.
Sdružení bylo založeno a registrováno MV-ČR v říjnu roku 1994.

SBPV vzniklo poté, co se řada členů rozhodla ukončit své členství v KPV protože se s jejím vedením rozcházeli v názoru, že podmínkou členství v organizaci politických vězňů komunistického režimu by mělo být negativní lustrační osvědčení.

SBPV-ČR se staví kriticky ke všem praktikám totalitního systému, snaží se zdokumentovat zvěrstva komunistické minulosti, ale také sledovat i současnost. Prosazuje potrestání všech, kteří se podíleli za komunistické éry na zločinech proti lidskosti. Pomáhá v mezích svých možností vyšetřujícím orgánům MV (ÚDV) v odhalování těchto zločinů a současně i odhalit agenty StB mezi politickými vězni.
Zejména se snaží, aby se o krutostech minulého režimu dozvěděli především mladí lidé v české republice i v zahraničí.