Pietní akt na počest památky popravených a umučených politických vězňů s mezinárodní účastí

Pietní akt na počest památky popravených a umučených politických vězňů padesátých let a jejich dětí na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje v areálu Hřbitova Ďáblice se konal s mezinárodní účastí.

Na místě hromadných hrobů popravených a umučených politických vězňů padesátých let a jejich dětí na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje, v areálu Hřbitova Ďáblice, zorganizovalo Sdružení bývalých politických vězňů SBPV dne 26. června každoroční pietní shromáždění k uctění jejich památky. Ve vystoupení některých účastníků bylo zdůrazněno, že snaha komunistických zločinců zbavit popravené a umučené jejich identity i identity místa posledního odpočinku, se nezdařila. Také konstatovali, že v novodobé historii Evropy se takto chovaly pouze dva režimy – nacistický a komunistický. Jde o zločiny proti lidskosti, které nebyly potrestány a neměly by být nikdy zapomenuty a promlčeny. Pozvání Sdružení bývalých politických vězňů na pietní akt přijali zástupci prezidenta, představitelé parlamentu a vlády ČR, zástupci církví, akademické obce, velvyslanci řady evropských států spolu se zástupci velvyslanectví Spojených států a veřejnosti.

Pro bližší informace:

Ing. Jiří Línek
tajemník SBPV
info@politicti-vezni.cz