Tisková zpráva

Sdružení bývalých politických vězňů – SBPB, tak jako každý rok, pořádá i letos 26. června v 10 hodin na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje na hřbitově v Ďáblicích v Praze 8. pietní vzpomínku na oběti rudého teroru z let 1948 – 1989. Pietního shromáždění se účastní představitelé státu, církví, zástupci některých velvyslanectví v České republice, bývalí političtí vězni a veřejnost.

Připomeneme si společně oběti komunistického režimu a vzdáme hold popraveným a umučeným politickým vězňům. Někteří z nich se postavili na odpor již nacistické zvůli za II. světové války v řadách domácího odboje nebo jako příslušníci spojeneckých armád. I takoví spolu s ostatními odpočívají na Ďáblickém hřbitově v šachtách hromadných hrobů.

Tímto pietním aktem připomeneme i mladší generaci hrůzy komunistického teroru. V době, kdy ve společnosti sílí tendence na tuto historii zapomenout, nebo ji případně vysvětlit i v rozporu s historickou skutečností, nesmíme a ani nebudeme mlčet.

Po zahájení obřadu budou kladeny věnce, následovat budou projevy oficiálních hostů, obřad bude zakončen modlitbou za oběti komunismu. Obřad potrvá asi 1 hodinu.

zve předsednictvo

Záznam z obřadu