Stanovy SBPV

SBPV sdružuje občany ČR, kteří byli z politických důvodů komunistickým režimem v letech 1948 až 1989 vězněni a perzekuováni, jejich pozůstalé a příznivce, jejichž názory jsou shodné s názory sdružení.

Řádným členem se může stát každý občan ČR, a to i když dnes žije v zahraničí, který nebyl nikdy členem zločinecké KSČ, ani se nepošpinil aktivní spoluprácí s jejím totalitním režimem.

Náhled stanov SBPV