Tisková zpráva, Praha 19/04/2012 – Političtí vězni mají nové vedení

Sdružení bývalých politických vězňů 1948 -1989 (SBPV), jedna z organizací, která sdružuje politické vězně komunistického režimu, si po úmrtí dosavadního předsedy, Stanislava Stránského, zvolila nové vedení. Stalo se tak na celostátním sjezdu této organizace ve středu 18. dubna v pražském hotelu Alwyn.

Novým předsedou byl zvolen Ladislav Bergmann, který dosud zastával funkci tajemníka. Statutární zástupkyní se pak stala Naděžda Viková. Kromě toho byl také vybrán kandidát, kterého SBPV doporučuje za člena Etické komise, která se bude zabývat odvoláními proti zamítavým stanoviskům k žádostem o uznání účasti v protikomunistickém odboji. Kandidátem se stal Miloslav Dvořák z Liberce. Nyní záleží na vládě České republiky, zda tohoto kandidáta potvrdí.

SBPV přijalo úkoly do budoucna. Především je to péče o Čestné pohřebiště vězňů III. odboje v Praze – Ďáblicích, které založil a vybudoval Stanislav Stránský. Nabízí také součinnost při posuzování žádostí o uznání odboje, které vyřizuje Ministerstvo obrany. Jako vizi si sdružení vytklo předávání odkazu politických vězňů pro další generace, mimo jiné i nabídkou spolupráce pro studenty historie či práv, kteří se zbývají obdobím komunistické totality. Sjezd proto také přijal úpravu Stanov, kdy se z SBPV stává otevřená společenská organizace a jejími členy se nyní mohou stát i příznivci SBPV, kteří o danou problematiku mají zájem.