Pozvánka na Pietní akt Obětem rudého teroru z let 1948 – 1989 na Čestném pohřebišti v Praze Ďáblicích

Sdružení Bývalých politických vězňů ČR si Vás dovoluje pozvat na Pietní akt Obětem rudého teroru z let 1948 – 1989.

Pietní akt se bude konat dne 26. června 2012 (úterý) v 10:00 na čestném pohřebiště politických vězňů III. odboje na Ďáblickém hřbitově v Praze 8 zřízené Stanislavem Stránským

Program

  • Uvítání čestných hostů a zahájení obřadu
  • Úvodní slovo JUDr. Václava Musílka
  • Pietní položení věnců k památníku
  • Projev oficiálních hostů
  • Společná modlitba za oběti komunismu

Cestnou stráž pri pietním aktu zabezpečuje Vojenská posádka Praha spolu s posádkovou hudbou Praha

Svou účast potvrďte telefonicky na čísle 222 323 816 nebo emailem na info@politicti-vezni.cz

Fotografie z předchozích akcí