Oběti komunistického režimu si připomene pietní shromáždění

Oběti komunistického režimu si připomene pietní shromáždění, které k uctění jejich památky pořádá 26.6. 2015 v 10:00 Sdružení bývalých politických vězňů SBPV na Čestném pohřebišti popravených a umučených politických vězňů v areálu hřbitova Ďáblice v Praze 8.

Shromáždění se každoročně koná k uctění památky komunisty popravených a umučených politických vězňů 50. let, odpočívajících  ve hromadných šachtách. Součástí tohoto Čestného pohřebiště jsou také hromadné hroby nemluvňat vězeňkyň z Věznice Pankrác. Na tomto Čestném pohřebišti byla v loňském roce provedena exhumace umučeného pátera Toufara. SBPV spolu s KPV a dalšími organizacemi požádala předsedu vlády ČR, aby byly identifikovány a exhumovány ostatky všech politických vězňů a zločiny vyšetřeny příslušnými orgány.

Je odpovědností demokratického státu, aby osudy všech politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje, jejichž ostatky leží nejenom v Ďáblicích, ale i v Motole a na dalších místech republiky, neupadly v zapomnění. Političtí vězni byli zbavováni své identity a následně tajně pohřbíváni tak, aby se s nimi ani rodiny nemohly rozloučit a nikdo neznal místo jejich posledního odpočinku.

Pietního shromáždění se zúčastní ústavní činitelé, představitelé státu, zastupitelských úřadů, církví, významné osobnosti české společnosti, političtí vězni a veřejnost.

SBPV

tel (+420) 604 735 775
info@politicti-vezni.cz
Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5