Tisková zpráva – Sdružení bývalých politických vězňů

Podáno trestní oznámení na KSČM

Praha, 2. března 2016. Dnešního dne podalo sedm nevládních organizací – Platforma evropské paměti a svědomí, Konfederace politických vězňů ČR, Svaz Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací ČR, Pražský akademický klub 48, Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, obecně prospěšná společnost Post Bellum a Sdružení bývalých politických vězňů policii a státnímu zastupitelství ČR na Praze 1 trestní oznámení na Komunistickou stranu Čech a Moravy pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákona.

Ve svém prohlášení při příležitosti výročí 25. února 1948 se KSČM přihlásila
„k revolučnímu základu února 1948“ a „ocenila práci a obětavost generací budovatelů první formy socialismu“. Oznamovatelé jsou přesvědčeni, že autoři textu naplnili skutkovou podstatu zákona, který říká, že ten,

kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
KSČM totiž svým prohlášením schvaluje a snaží se ospravedlnit nejen zločiny komunistů, kterých se dopustili na svých spoluobčanech během diktatury
v Československu, ale také nepromlčitelné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti páchané komunisty v Sovětském svazu a v dalších komunistických diktaturách až do pádu režimu.

Trestní oznámení podepsali statutární zástupci všech sedmi organizací.

Ladislav Bergmann
předseda
Sdružení bývalých politických vězňů – SBPV
info@politicti-vezni.cz
+420 222 323 816