Záznam z pietního shromáždění 26.6.2019

1.Červenec, 2019